Leitidee

Auf dem Gebiet und in der näheren Umgebung der Gemeinde Blankensee hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte durch unterschiedliche Formen der Nutzung eine einzigartige und besonders vielfältige Kulturlandschaft herausgebildet.

Der Verein Kulturlandschaft Blankensee e.V. sieht seine Aufgabe darin, den Wert dieser Kulturlandschaft ins öffentliche Bewusstsein zu heben und für spätere Generationen zu erhalten.


Zasada

Stowarzyszenie Krajobraz Kulturowy Blankensee

Na terenie gminy Blankensee i w jej pobliżu na przestrzeni ostatnich stuleci, w wyniku różnych form oddziaływań czlowieka, ukształtował się specyficzny i szczególnie różnorodny krajobraz kulturowy.

Stowarzyszenie Krajobraz Kulturowy Blankensee stawia sobie za cel rozpoznanie wartości krajobrazu kulturowego, wprowadzenie do świadomosci ogółu jego regionalnej odrębności oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń.